Rekvireret forskning/undersøgelse

Som forsker kan du også have kontakt med samfundsaktører så som kommuner, interesseorganisationer, museer etc. hvor der kan blive tale om forskningsopgaver eller konsulentlignende opgaver (dvs. indtægtsdækket virksomhed, hvor opgaven har konsulentlignende karakter, f.eks. udvikling, evaluering, kompetenceudvikling etc.).

Økonomi og budget

I den type projekter vil bevillingsgiver typisk ikke have præcise regler for, hvilke typer af udgifter, der dækkes, og hvilke priser der kan accepteres. Det enkelte projekts økonomi skal derfor forhandles konkret. Hvis der er tale om det, der i fagsprog kaldes for indtægtsdækket virksomhed, dvs. konsulentlignende arbejde, kræver lovgivningen, at universiteter ikke må underbyde markedet. Der opereres her ikke med overhead, da indirekte omkostninger er inkluderet i den ”høje” timetakst. Der tages altså ikke overhead af projektets driftsudgifter; de afregnes til kostpris.

IKS takster 2014

 

Indtægtsdækket virksomhed:
Professor:                        1.450 kr.
Lektor: 1.150 kr.
Adjunkt/postdoc/vid.ass. med ph.d.grad: 950 kr.
Ph.d./vid.ass. uden ph.d.grad:  800 kr
Student: 365 kr.

 

 

Forskningsopgaver:
Professor:                             862 kr.
Lektor: 727 kr.
Adjunkt/postdoc/vid.ass. m. ph.d.grad: 656 kr.
Ph.d./vid.ass.: 534 kr.
Student: 312 kr.

HUSK!

Husk at alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftaler skal underskrives af institutleder via kontakt med forskningskonsulenten.

Kontaktpersoner

Signe A. E. Larsen

Forskningskonsulent
M
H bygn. 1467, 428
P +4587162816
P +4527576088
42394 / i29