Klassiske Forskningsprojekter

Her tænkes blandt andet på Danmarks Forskningsråd (frie og strategiske), Nordsforsk og private fonde som Trygfornden, Carlsbergfondet, Veluxfonden, Lundbeckfonden etc.

Procedure

Forskningsstøtteenheden udgiver et nyhedsbrev, hvor aktuelle ansøgninsfrister bekendtgøres. Forskningstøtteenhedens nyhedsbrev sende ud til instituttets medarbejdere via instituttets nyhedsbrev og vil desuden blive uploadet her på siden under nyhedsbreve. Der henvises også til Forsningsstøtteenhedens database ResearchFunding.Net

Hvis du har planer om at søge, så kontakt Forskningsstøtteheden og orientér dem om dine planer, herunder hvornår du planlægger at søge.

Kontakt:
Jakob Feldtfos Christensen, 2037 4765, email: jfc@au.dk
Anne Marie Zwergius, 2845 5016, email: amz@au.dk
Martin Serritslev Riis, 7846 1572, email: msr@au.dk

Forskningsprogrammerne ved IKS arbejder med at udvikle og forbedre eksterne forskningsansøgninger. I denne forbindelse er der indført en proces for fælles fagfællelæsning af ansøgninger med henblik på at forbedre ansøgningerne. Du kan løbende kontakte din forskningsprogramleder eller forskningskonsulenten, hvis du arbejder med en ansøgning, som du gerne vil have læst af en fagfælle. I forbindelse med store ansøgningsrunder, hvor institutleder skal underskrive husningstilsagn og se budgettet, vil der blive udarbejdet procesbeskrivelser, som kan ses i instituttets nyhedsbrev og her på medarbejderportalen under forskning. I procesbeskrivelserne fremgår, hvilke frister det er nødvendigt at overholde for at gennemføre den interne fagfællelæsning og for at få indhentet og underskrevet de nødvendige dokumenter fra institutleder.

 

Økonomi og budget

I klassiske forskningsprojekter er der ofte præcise regler for, hvilke typer udgifter der kan dækkes og hvilke priser der kan accepteres. Det normale er, at forskernes arbejde afregnes med reel bruttotimeløn (inkl. feriepenge, pension ATP, etc.), at konkrete driftsomkostninger dækker og at der er en standardprocent i overhead.

HUSK!

Husk at alle ansøgninger / kontrakter / samarbejdsaftaler skal godkendes og underskrives af institutleder via kontakt med forskningskonsulenten.

IKS forskningskonsulent

Signe A. E. Larsen

Forskningskonsulent
M
H bygn. 1467, 428
P +4587162816
P +4527576088
42392 / i29