EU-projekter

De store programmer er FP7 (udløber med udgangen af 2013), Horizon 2020 (2014-20), European Research Council (ERC), ICT etc.

Økonomi og budget

Finansieringen i EU-projekter er meget forskelligartet. Generelt gælder det for de store programmer, at der er 100 % dækning af administrativ ledelse, en vis medfinansiering af forskerlønninger, der dog modsvares af en stor overheadprocent. Der kan være EU-projekter, hvor timetaksten for Danmarks vedkommende ikke modsvarer den reelle udgift, og her skal du som forsker være med til at medfinansiere med egen forskningstid.

Forskningsstøtteenheden er behjælpelig med at udarbejde budget:

Kontakt:
Jakob Feldtfos Christensen, 2037 4765, email: jfc@au.dk
Anne Marie Zwergius, 2845 5016, email: amz@au.dk
Martin Serritslev Riis, 7846 1572, email: msr@au.dk

Du er også velkommen til at kontakte forskningskonsulenten, hvis du har spørgsmål om medfinansiering fra institut eller dekanat eller hvis der indgår ph.d.'er i projektet.

Hvis det ikke er muligt med et overhead  svarende til 44 %, bedes du kontakte forskningskonsulenten.

HUSK!

Husk at alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftale til EU skal underskrives af rektor (via en bemyndiget person i Forskningsstøtteenheden) med cc. head@cas.au.dk og forskningskonsulenten.

IKS forskningskonsulent

Signe A. E. Larsen

Forskningskonsulent
M
H bygn. 1467, 428
P +4587162816
P +4527576088
42393 / i29