Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kultur og Samfund Forskning Aktuelle ansøgningsrunder

Aktuelle ansøgningsrunder

Proces for efterårets opslag til DFF E2018

Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 5. oktober 2018 kl. 12:00 for følgende virkemidler:

 • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. excl. overhead)
 • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. excl. overhead)
 • Tidsskrifter (30.000 kr. pr. år)

Ansøgningsfristen til FSE er den 5. oktober 2018 kl. 12:00 for følgende virkemidler:

 • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. excl. overhead)
 • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. excl. overhead)
 • FSE Forskningsophold i udlandet (300.000 kr. excl. overhead)

NB: DFF International Postdoc har frist 1. november kl 12:00 (der laves ingen institut- eller supportproces for dette virkemiddel, da der er tale om personlige grants som ikke administreres af AU)

Læs hele DFF-opslaget her.

Download IKS interne procedure for ansøgere her.

IKS proces for ansøgere til Carlsberg E2018

Carlsbergfondet støtter fremragende grundvidenskabelig forskning på et højt internationalt niveau inden for humanistisk videnskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske og udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskning. Der kan i efteråret 2018 søges støtte til:

 • Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier: Postdoc-stipendier til 12-måneders ophold ved internationale eliteuniversiteter. Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn).
 • Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark: Løn til postdoc i Danmark (ved ansættelse på danske forskningsinstitutioner).
 • Carlsbergfondets postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Athen: 3-årigt postdoc-ophold ved Det Danske Institut i Athen (forskning inden for arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner i Grækenland og Middelhavslandene).
 • Kronprins Frederiks ’Distinguished’ postdoc-stipendium ved Grønlands Universitet eller Grønlands Naturinstitut: 2-årigt postdoc-stipendium med fokus på forskning relateret til Grønland.
 • Dronning Margrethe den II’s ’Distinguished’ forskningsprojekt om den dansk-islandske reception af den nordiske oldtid: To 2-årige postdoc-stipendier med fokus på forskning i den dansk-islandske reception af den nordiske oldtid fra renæssancen til nationalromantik og modernisme. Projektet tilknyttes Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i samarbejde med Islands Nationalmuseum og Islands Universitet.
 • Carlsbergfondets "Distinguished" stipendier: Stipendier til de bedste nyansatte lektorer eller tenure track-adjunkter med international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe og dannelse af nationale/internationale netværk. Ansøger må være max 2 år inde i sin ansættelse. Beløb: max 4.500.000 kr.
 • Carlsbergfondets Semper Ardens-monografier: 1-årige stipendier til førende, fastansatte forskere med et projekt, der sigter imod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling. 
 • Forskningsinfrastruktur: tilskud til apparatur, registerdata o. lign.
 • Publikationer i tilknytning til projekter støttet af Carlsbergfondet.
 • Feltekspeditioner/forskningsophold: Bevillinger til feltekspeditioner eller ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.
 • Tilskud til afholdelse af konferencer: max 60.000 kr..
 • Interessetilkendegivelser: Carlsbergfondets Semper Ardens Forskningsprojekter: Mindre antal bevillinger til visionære Semper Ardens-projekter, der sigter på tværvidenskabelige forskningsnybrud og/eller high risk/high gain-forskning. Hovedansøger skal være en internationalt anerkendt professor.

Det elektroniske ansøgningssystem er tilgængeligt på Carlsbergfondets hjemmeside. Læs det fulde opslag og vejledning for ansøgere på http://www.carlsbergfondet.dk

Download IKS interne proces for ansøgere her.  

Proces for centerdannelser på IKS E2018

Som del af de enkelte ARTS-institutters forskningsorganisering er der åbnet op for, at der kan etableres institutbaserede forskningscentre. Næste deadline for at foreslå oprettelsen af et center er 1. september 2018.

Læs mere om processen her.
(download ansøgningsskema i word her.)

­

 

­


DFF-proces for tematiske opslag F2018

Danmarks Frie Forskningsfond udmønter i juni 2018 midler til tematisk forskning inden for områderne:

 1. Mennesker og Samfund, som er beskrevet i publikationen ”FORSK2025
 2. Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer
 3. Forskning i læring og uddannelseskvalitet, som er beskrevet i den politiske aftale om forskningsreserven
 4. Forskning i tidlig indsats, som er beskrevet i den politiske aftale om forskningsreserven.

De tematiske forskningsmidler retter sig i følge opslaget mod projekter, der sigter specifikt mod at ”løse væsentlige samfundsudfordringer”, ”skabe værdi i samfundet” og/eller ”understøtte den offentlige sektors muligheder for at skabe bedre læring, mere velfærd og bedre rammer for mennesker og samfund”.

Det fulde tematiske opslag kan læses her

Ansøgningsfristen er torsdag den 21. juni, kl. 12:00.

Download venligst IKS interne procesplan inkl. deadlines for forskningssupport fra forskningsstøtteenheden, hvis du planlægger at søge.

Download forskningsstøtteenhedens budget ark i word her.

Danmarks frie forskningsfond (DFF) - Institutproces på IKS F2018

Forårets ansøgningsfrist til FKK (og FSE) er den 10. april 2018 kl. 16:00 for følgende virkemidler:

 • Sapere Aude – DFF forskningsleder (op til 4.100.000 kr. excl. overhead)
 • FKK-forskernetværk (700.000 kr. pr. år excl. overhead)
 • FSE Forskningsophold i udlandet (300.000 kr. excl. overhead)

Læs hele DFF-opslaget  her.

Download venligst insituttets interne procesplan inkl, deadlines for forskningssupport fra Forskningsstøtteenheden her, hvis du planlægger at søge.

Velux kernegruppeprojekter

VELUX kernegruppeprojekter: nyt opslag vedr. interessetilkendegivelser og intern proces på IKS Instituttet er inviteret til at indsende syv interessetilkendegivelser i relation til VELUX FONDENs opslag for kernegruppeprogrammet i 2017. Læs mere om opslaget, bedømmelseskriterier og retningslinjer her. Bemærk den interne institutproces hvor forskningsudvalget udvælger de syv projekter, som vil blive sendt ind fra instituttet. 

Intern deadline for interessetilkendegivelser: fredag den 13. oktober kl 9:00 / endelig deadline for de syv udvalgte ansøgninger 1. december 2017.Spørgsmål i relation til ovenstående rettes til forskningskonsulenten (saelarsen@cas.au.dk)

IKS proces for ansøgere til Carlsbergfondet E2017

Carlsbergfondet støtter fremragende grundvidenskabelig forskning på et højt internationalt niveau inden for humanistisk videnskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske og udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskning. Der kan i efteråret 2017 søges støtte til:  

 • Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier: Rejsestipendier til længere forskningsophold på internationale eliteuniversiteter (12 mdr.). Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn). NB: Ansøgere, der har mere end fem års erfaring siden opnåelsen af ph.d-graden, kan ikke søge dette virkemiddel. 
 • Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark: Løn til postdoc i Danmark (ved ansættelse på danske forskningsinstitutioner). 
 • Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Rom: 2-3 års postdoc ophold ved Det Danske Institut i Rom (forskning inden for humaniora og naturvidenskab).
 • Carlsbergfondets ”Distinguished” lektor-stipendier: Stipendier til de bedste nyansatte lektorer med international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe og dannelse af nationale/internationale netværk. Ansøger må være max 2 år inde i sin lektoransættelse. Beløb: max 4.500.000 kr.
 • Carlsbergfondets Semper Ardens-stipendier: 1 årige stipendier til førende, etablerede SSH-forskere, med et projekt, der sigter imod publicering af en banebrydende monografi. 
 • Forskningsinfrastruktur: tilskud til apparatur, registerdata o. lign. 
 • Publikationer i tilknytning til projekter støttet af Carlsbergfondet. 
 • Feltekspeditioner/forskningsophold: Bevillinger til feltekspeditioner eller ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. 
 • Tilskud til afholdelse af konferencer (max 60.000 kr). 

Læs IKS interne ansøgningsproces samt det fulde opslag her.
Download budgetinformationsskema her.
 

Proces for efterårets opslag til det frie forskningsråd

Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 3. oktober 2017 kl. 16:00 for følgende virkemidler:

 • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 1.800.000 kr. excl. overhead)
 • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.100.000 kr. excl. overhead)
 • Tidsskrifter (30.000 kr. pr. år)

 Ansøgningsfristen til FSE er den 28. september 2017 kl. 16:00 for følgende virkemidler:

 • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 1.800.000 kr. excl. overhead)
 • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.100.000 kr. excl. overhead)
 • FSE Forskningsophold i udlandet (300.000 kr. excl. overhead)

 

NB: DFF International Postdoc har frist 1. november (der laves ingen institut- eller supportproces for dette virkemiddel, da der er tale om personlige grants som ikke administreres af AU)

Læs hele DFF-opslaget  her.

Download IKS interne proces for ansøgninger her.
Download forskningsstøtteenhedens budget ark her. (I word)


The fall deadline for applications to the DFF Humanities (FKK) is 3 October 2017 at 16:00 for the following instruments:

 • DFF Research Project 1 (up to DKK 1,800,000 excluding overheads)
 • DFF Research Project 2 (up to DKK 4,100,000 excluding overheads)
 • Journals, Humanities (DKK 30,000 per annum)

The deadline for applications to the DFF Social Sciences for is 28 September 2017 at 16:00 for the following instruments:

 • DFF Research Project 1 (up to DKK 1,800,000 excluding overheads)
 • DFF Research Project 2 (up to DKK 4,100,000 excluding overheads)
 • International Research Stay, Social Sciences (DKK 300,000 excluding overheads).

NB: The call for DFF international postdocs has a deadline on 1 November (NB: there is no school or support process for this call, because these are personal grants not administered by AU).

Read the entire DFF announcement here.

Download CAS internal process for applications here.
Download budget questions here.
 

 

 

IKS seed-funding pulje 2017-2018

For perioden E2017-E2018 etableres hermed en seedfunding-pulje på IKS. Puljen giver instituttets forskere mulighed for at søge tilskud til forarbejdet med kollektive forskningsprojekter, der er målrettet konkrete opslag eller fonde.

Deadline for (korte) ansøgninger: 13. september 2017, kl 12:00. Ansøgningerne behandles af forskningsudvalget.

 Læs opslaget for mere info om ansøgningsprocessen og om de fokusområder, som seedfunding-puljen særligt retter sig imod.

Ildsjælemidler

AU’s forskningsudvalg har besluttet at give hvert fakultet nogle midler til "udarbejdelse af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under H2020".

Læs mere om midlerne her.
(Download skabelonen i word her)

Har du spørgsmål?

Signe A. E. Larsen

Forskningskonsulent
M
H bygn. 1467, 428
P +4587162816
P +4527576088
42396 / i29