Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kultur og Samfund Forskning Aktuelle ansøgningsrunder

Aktuelle ansøgningsrunder

IKS proces for ansøgere til Carlsbergfondet E2017

Carlsbergfondet støtter fremragende grundvidenskabelig forskning på et højt internationalt niveau inden for humanistisk videnskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske og udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskning. Der kan i efteråret 2017 søges støtte til:  

 • Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier: Rejsestipendier til længere forskningsophold på internationale eliteuniversiteter (12 mdr.). Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn). NB: Ansøgere, der har mere end fem års erfaring siden opnåelsen af ph.d-graden, kan ikke søge dette virkemiddel. 
 • Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark: Løn til postdoc i Danmark (ved ansættelse på danske forskningsinstitutioner). 
 • Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Rom: 2-3 års postdoc ophold ved Det Danske Institut i Rom (forskning inden for humaniora og naturvidenskab).
 • Carlsbergfondets ”Distinguished” lektor-stipendier: Stipendier til de bedste nyansatte lektorer med international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe og dannelse af nationale/internationale netværk. Ansøger må være max 2 år inde i sin lektoransættelse. Beløb: max 4.500.000 kr.
 • Carlsbergfondets Semper Ardens-stipendier: 1 årige stipendier til førende, etablerede SSH-forskere, med et projekt, der sigter imod publicering af en banebrydende monografi. 
 • Forskningsinfrastruktur: tilskud til apparatur, registerdata o. lign. 
 • Publikationer i tilknytning til projekter støttet af Carlsbergfondet. 
 • Feltekspeditioner/forskningsophold: Bevillinger til feltekspeditioner eller ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. 
 • Tilskud til afholdelse af konferencer (max 60.000 kr). 

Læs IKS interne ansøgningsproces samt det fulde opslag her.
Download budgetinformationsskema her.
 

Proces for efterårets opslag til det frie forskningsråd

Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 3. oktober 2017 kl. 16:00 for følgende virkemidler:

 • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 1.800.000 kr. excl. overhead)
 • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.100.000 kr. excl. overhead)
 • Tidsskrifter (30.000 kr. pr. år)

 Ansøgningsfristen til FSE er den 28. september 2017 kl. 16:00 for følgende virkemidler:

 • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 1.800.000 kr. excl. overhead)
 • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.100.000 kr. excl. overhead)
 • FSE Forskningsophold i udlandet (300.000 kr. excl. overhead)

 

NB: DFF International Postdoc har frist 1. november (der laves ingen institut- eller supportproces for dette virkemiddel, da der er tale om personlige grants som ikke administreres af AU)

Læs hele DFF-opslaget  her.

Download IKS interne proces for ansøgninger her.
Download forskningsstøtteenhedens budget ark her. (I word)


The fall deadline for applications to the DFF Humanities (FKK) is 3 October 2017 at 16:00 for the following instruments:

 • DFF Research Project 1 (up to DKK 1,800,000 excluding overheads)
 • DFF Research Project 2 (up to DKK 4,100,000 excluding overheads)
 • Journals, Humanities (DKK 30,000 per annum)

The deadline for applications to the DFF Social Sciences for is 28 September 2017 at 16:00 for the following instruments:

 • DFF Research Project 1 (up to DKK 1,800,000 excluding overheads)
 • DFF Research Project 2 (up to DKK 4,100,000 excluding overheads)
 • International Research Stay, Social Sciences (DKK 300,000 excluding overheads).

NB: The call for DFF international postdocs has a deadline on 1 November (NB: there is no school or support process for this call, because these are personal grants not administered by AU).

Read the entire DFF announcement here.

Download CAS internal process for applications here.
Download budget questions here.
 

 

 

IKS seed-funding pulje 2017-2018

For perioden E2017-E2018 etableres hermed en seedfunding-pulje på IKS. Puljen giver instituttets forskere mulighed for at søge tilskud til forarbejdet med kollektive forskningsprojekter, der er målrettet konkrete opslag eller fonde.

Deadline for (korte) ansøgninger: 10. august 2017, kl 12:00. Ansøgningerne behandles af forskningsudvalget.

 Læs opslaget for mere info om ansøgningsprocessen og om de fokusområder, som seedfunding-puljen særligt retter sig imod.

We hereby announce the establishment of a seed-funding pool at CAS from the autumn of 2017 until the autumn of 2018. This pool will give CAS researchers the opportunity to apply for grants covering preparations for collective research projects targeting specific funds or calls for applications.

The deadline for the (short) applications: 10 August 2017, 12:00:00. Applications are processed by the research committee.

English version can be downloaded here.

Ildsjælemidler

AU’s forskningsudvalg har besluttet at give hvert fakultet nogle midler til "udarbejdelse af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under H2020".

Læs mere om midlerne her.
(Download skabelonen i word her)

Har du spørgsmål?

Signe A. E. Larsen

Forskningskonsulent
M
H bygn. 1467, 428
P +4587162816
P +4527576088
42396 / i29